Pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym

Porażenie mózgowe powoduje u dzieci wiele nieodwracalnych zmian, które upośledzają funkcje umysłowe oraz zdolności motoryczne. Mimo tego systematyczna i skuteczna terapia jest w stanie znacznie poprawić jakość funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego. Opowiemy za chwilę, jak wspierać dzieci z porażeniem mózgowym. Czy metody terapeutyczne pozwalają złagodzić skutki, jakie wywołało dziecięce porażenie mózgowe?

Porażenie mózgowe u dzieci – przyczyny

Akcja porodowa stanowi newralgiczny moment, podczas którego rozstrzyga się wiele kwestii związanych z porażeniem mózgowym u dziecka. Przyczyny dziecięcego porażenia mózgowego dzielą się na trzy główne kategorie: patologie płodu, uszkodzenie okołoporodowe i uszkodzenia poporodowe. Patologie płodu obejmują m.in. błędy genetyczne na chromosomach, problemy enzymatyczne związane np. z niską absorpcją kwasu foliowego, lub uszkodzenia plemników czy komórki jajowej. W tej kategorii znajdziemy również konflikt serologiczny i cukrzycę.

W ramach uszkodzeń okołoporodowych najczęstszą przyczyną wystąpienia MPD staje się poród przedwczesny lub długotrwały, podczas którego zachodzi wysokie ryzyko niedotlenienia płodu. Czynniki poporodowe dotyczą natomiast urazów głowy, zatorów czy negatywnej reakcji na leki. Dzieci z porażeniem mózgowym doświadczają uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Niestety żadna terapia nie jest w stanie przywrócić malucha do pełnej sprawności. Dziecięce porażenie mózgowe nie sprawia jednak, że rehabilitacja nie ma sensu. Wręcz przeciwnie – efektywna terapia psychoruchowa pozwala na poprawę możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, a także zredukowanie konsekwencji zdrowotnych wynikających z przyjmowania wymuszonej pozycji ciała.

Terapia dzieci z porażeniem mózgowym

Łagodzenie objawów chorobowych u dzieci z porażeniem mózgowym jest możliwe na drodze kompleksowej rehabilitacji. Istnieje wiele form terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z porażeniem mózgowym. Bardzo dużą pomoc oferuje metoda integracji sensorycznej, dobierająca zestaw ćwiczeń stymulujących określone obszary w mózgu i warunkujące właściwe reakcje organizmu. Zaletą integracji sensorycznej staje się możliwość prowadzenia zajęć w domu, co niweluje uciążliwości związane z dojazdami. Wśród wad tej metody jako jedynej formy pomocy można wymienić ograniczony zestaw ćwiczeń, a także niewielkie interakcje z nowym, nieznanym otoczeniem, które pobudza umysł do pracy. Dziecięce porażenie mózgowe wymaga od terapeutów kompleksowego podejścia.

Dlatego walkę z porażeniem mózgowym dzieci warto prowadzić na gruncie kontaktu i ćwiczeń ze zwierzętami. Analizując porażenie mózgowe u dzieci doskonale widać pozytywny wpływ wszelkich zajęć ze zwierzętami na motorykę, radzenie sobie z emocjami, a także rozwój mowy, aparatu słuchowego i reakcji na rozmaite bodźce płynące z otoczenia. Zastosowanie terapii ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo umożliwia wycofanie niektórych objawów generowanych przez dziecięce porażenie mózgowe. Efekty hipoterapii lub dogoterapii przerastają najśmielsze oczekiwania. Chociaż wobec dziecięcego porażenia mózgowego nie istnieje technologia medyczna zdolna do przywrócenia do pełni zdrowia, to jednak wieloletnie badania nad hipoterapią jednoznacznie pokazują zalety tej formy leczenia dziecięcego porażenia mózgowego.

Pomoc dla dzieci z porażeniem mózgowym poprzez ćwiczenia ze zwierzętami

Kontakt ze zwierzętami ma zbawienny wpływ na dziecięce porażenie mózgowe, umożliwiając złagodzenie wielu objawów somatycznych wynikających bezpośrednio z choroby. Ćwiczenia w ramach hipoterapii doskonale stymulują przepływ krwi oraz pobudzają rozmaite mięśnie do pracy. Hipoterapia dobrze działa również na kręgosłup, odciążając kręgi podczas ruchu. Dla dzieci i ich rodzin, które borykają się z porażeniem mózgowym, zajęcia z końmi lub psami generują efekt relaksu i odprężenia.

Fundacja Agnieszka oferuje pomoc dzieciom niepełnosprawnym właśnie w ramach opisywanego tutaj nurtu hipoterapii i dogoterapii. Od 20 lat skuteczne działania przynoszą ulgę dla dzieci niepełnosprawnych, a ich rodziny zyskują miejsce kompleksowej rehabilitacji psychoruchowej z wykorzystaniem wsparcia zwierząt. Pozytywne bodźce motoryczne i kontakt emocjonalny ze zwierzętami wspomaga naturalne procesy regeneracyjne organizmu, poprawiając komfort życia każdego dziecka uczestniczącego w terapii.


Serwis fundacjaagnieszka.pl korzysta z plików cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Copyright by 2021 - FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „AGNIESZKA”