Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Agnieszka” - organizacja pożytku publicznego

1 % podatku - wspomóż naszą Fundację

KRS 0000151511

Organizacje pożytku publicznego - Fundacja Agnieszka

Kochani, nasza fundacja jest już z Wami 19 lat. Rozwijamy się i dzień po dniu niestrudzenie realizujemy cele statutowe, dla których powołaliśmy fundację. Zawsze wiedzieliśmy, że chcemy pomagać dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez animaloterapię. Dlatego powołaliśmy do życia Grodziskową Osadę Radości ze stanicą koni huculskich, w ramach której prowadzimy hipoterapię, oraz rekreacyjne jazdy konne, terapię z udziałem osiołków i alpak, oraz dogoterapię. One wszystkie są naszymi niezastąpionymi „futrzanymi"terapeutami czyniącymi CUDA!

1 % podatku - Fundacja Agnieszka

W roku 2004 kupiliśmy działkę, która urzekła nas swoim pięknem, jej zjawiskowe położenie w środku sosnowego lasu na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w mikroskopijnej wsi Grodziska, roztoczyło przed nami wizję budowy kompleksu ośrodka, w którym zamieszkają zwierzęta do terapii.Ten plan zrealizowaliśmy i wciąż go udoskonalamy.

1 procent podatku - Fundacja Agnieszka

Pierwszy w ośrodku zamieszkał Wermut - koń rasy huculskiej i do dnia dzisiejszego pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi wykazując im dużo cierpliwości, spokoju i opanowania. Później stopniowo dołączały do niego kolejne koniki, które razem tworzą bardzo psotne stadko.

1 procent - Fundacja Agnieszka

Nasza miłość rozlewała się na kolejne zwierzęta, które tłumnie wprowadziły się do naszej Grodziskowej Osady Radości- osiołki, kózki, alpaki i pieski.

1 procent podatku lista organizacji - Fundacja Agnieszka

Czas u nas spędzony to wypoczynek, relaks, zabawa, ale przede wszystkim rehabilitacja, nauka, terapia i integracja. Odbiorcą naszych działań są nie tylko dzieci niepełnosprawne ze swoimi rodzinami, ale także osoby starsze, chore, ubogie, oraz te potrzebujące naszej pomocy i wsparcia.

1 % podatku dla dzieci - Fundacja Agnieszka

Działania fundacji to nie tylko budowa i prowadzenie ośrodka, to także finansowanie leczenia ratującego życie, kosztownej terapii, rehabilitacji, zakupu żywności, środków higienicznych, pomocy terapeutycznych, oraz wsparcie psychologiczne, pomocowe i terapeutyczne dla każdego, będącego w potrzebie.

1 procent podatku dla dzieci - przekaż 1% na nasz numer KRS 00001515111

Jesteśmy dla Was, Jesteśmy z Wami, Jesteśmy na wyciągnięcie ręki.
Zespół Fundacji „Agnieszka”

KRS organizacje pożytku publicznego - Fundacja Agnieszka

Organizacje pożytku publicznego – Fundacja Agnieszka

Fundacja Agnieszka jest instytucją charytatywną, funkcjonującą w ramach ustalonych norm.

Czytaj więcej

Swoją działalność prowadzimy nieprzerwanie od 20 lat, obejmując pomocą osoby najbardziej potrzebujące. Zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2004 roku wprowadziły do polskiej rzeczywistości prawnej pojęcie organizacje pożytku publicznego. Otrzymanie statusu OPP uprawnia do pozyskiwania funduszy z tytułu 1 % podatku, a także zwolnienia z podatku dochodowego. Nakłada także obowiązek pełnej transparentności finansowej i tworzenia okresowych sprawozdań, dostępnych do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych.

Zapisy ustawy pozwalają na odliczenie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego od podstawy opodatkowania.

Dla funkcjonowania każdej organizacji pożytku publicznego niezwykle istotne staje się wsparcie z zewnątrz. Posiadając numer KRS organizacje pożytku publicznego zyskały uprawnienie do przyjmowania pomocy finansowej w każdej wysokości. Jedynym warunkiem staje się tutaj wykorzystywanie środków w sposób całkowicie zgodny z celami zapisanymi w statucie. Fundacja Agnieszka funkcjonuje w oparciu o fundusze od darczyńców. Wszelkie wpływy finansowe z tytułu prowadzenia działalności przeznaczane są na bieżące potrzeby ośrodka. Dlatego tak istotnym elementem gwarantującym ciągłość naszej pracy staje się 1 procent podatku, przekazywany poprzez wpis naszego KRS w rocznym zeznaniu podatkowym. Dla osób, które pragną przekazać 1 procent podatku, lista organizacji dostępna w zakładce programu e-pity.pl umożliwia selekcję właściwego podmiotu. Zachęcamy do zasilenia grona osób wspierających Fundację Agnieszka. Niżej przestawimy nasze cele statutowe, które kształtują nową rzeczywistość dla setek dzieci borykających się z niepełnosprawnością umysłową.

Podstawy działalności Fundacji Agnieszka

Będąc organizacją pożytku publicznego, Fundacja Agnieszka koncentruje swoje działanie na dostarczaniu pomocy dzieciom, które są najbardziej narażone na ryzyko wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej

Niepełnosprawność umysłowa stanowi czynnik ograniczający możliwość normalnego funkcjonowania. Nie oznacza to jednak, że takim dzieciom nie można zapewnić radości, poczucia przynależności, czy rozwijania pasji. Organizacje pożytku publicznego, takie jak Fundacja Agnieszka, przynoszą nadzieję dla wielu rodzin i ich dzieci, oferując możliwość rozwoju poprzez animaloterapię. Przekazując 1 procent podatku dla dzieci, tworzymy wspólnie nową, lepszą rzeczywistość dla naszych podopiecznych dotkniętych autyzmem, zespołem Downa, czy porażeniem mózgowym. Kontakt ze zwierzętami ma udowodnioną skuteczność terapeutyczną, wpływającą pozytywnie na wiele dziedzin życia. Tworząc organizacje pożytku publicznego, naszym marzeniem było powołanie do życia kompleksowego ośrodka terapeutycznego dla dzieci, opartego na animaloterapii. Za miejsce wybraliśmy wieś Grodziska w środku sosnowego lasu na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Prozdrowotny klimat oraz wspaniałe walory przyrodnicze sprawiły, że wizja naszej Grodziskowej Osady Radości nabrała realnego kształtu.

Organizacje pożytku publicznego zajmujące się terapią dla dzieci z udziałem zwierząt, wykazują ogromną skuteczność w poprawie warunków psychofizycznych swoich podopiecznych. Ćwiczenia wykonywane ze zwierzętami poprawiają motorykę dzieci niepełnosprawnych, poprzez intensywny trening poczucia równowagi, stymulowania różnych partii mięśni do pracy czy wspomagania orientacji przestrzennej. Przekazując 1% podatku lista organizacji obrazuje morze potrzeb dla rozmaitych instytucji. Profil działania Fundacji Agnieszka dotyka osoby dotknięte ryzykiem wykluczenia społecznego, które w dodatku wymagają wieloletnich wysiłków terapeutycznych w celu poprawy ich sytuacji. 1% podatku dla dzieci wydaje się niewielką wartością. Z perspektywy podatnika ten 1 % podatku pozostaje całkowicie nieodczuwalny. Jednak z punktu widzenia naszych podopiecznych 1 procent wartości zobowiązania podatkowego czyni diametralną różnicę. Przekazanie 1 procenta podatku przez większą grupę osób pozwala na sfinansowanie bieżących celów działalności oraz planowanie dalszego rozwoju.

Nasze cele statutowe

Deklaracje co do kierunku działalności organizacje pożytku publicznego muszą ująć w precyzyjnych celach statutowych, które stanowią punkt odniesienia dla weryfikacji sukcesów.

Czytaj więcej

Warunkiem pozyskania zaufania darczyńców przekazujących 1 % podatku staje się ich skrupulatna realizacja. Od blisko 20 lat konsekwentnie wprowadzamy w życie nasze założenia, spośród których najważniejsze to:

  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im funkcjonowania w społeczeństwie i w życiu zawodowym,
  • pomoc na zasadzie terapii ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo,
  • przedsięwzięcia mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  • pomoc dzieciom z rozbitych rodzin lub dotkniętych zjawiskiem patologii,
  • poprawa zdolności poznawczych wobec dzieci z upośledzeniem umysłowych i kształtowanie w nich optymalnych warunków dla przyszłych postępów w edukacji,
  • oferowanie pomocy dla matek samotnie wychowujących dzieci.

Przekazując 1 % podatku na chore dzieci, można stać się częścią większej społeczności osób wspierających szczytny cel. Eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego powinna być jednym z priorytetów współczesnego życia społecznego. Decydując się na przyznanie w zeznaniu podatkowym 1 procenta lista organizacji pożytku publicznego niech stanowi inspirację do czynienia dobra na szeroką skalę. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności. Fundacja Agnieszka wypełnia niszę w świecie OPP, skierowaną do dzieci i ich rodzin, które potrzebują systemowej i długotrwałej pomocy.

Wpis na listę KRS organizacje pożytku publicznego

Otrzymując numer od KRS organizacje pożytku publicznego zyskują szereg uprawnień i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej

Numer KRS otwiera możliwość starania się o 1 procent podatku. Lista organizacji, które mogą przyjmować daniny z tytułu 1 procenta podatku, znajduje się w wykazie Narodowego Instytutu Wolności lub w bazie OPP jako element składowy programu e-pity.pl. Wraz ze wpisem na listę KRS, Fundacja Agnieszka zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń wynikających z ustawy o OPP. Wymogi formalne dotyczą przeważnie sfery odpowiedzialności finansowej. Fundusze, które generuje 1 procent podatku, muszą być przeznaczone na konkretne wydatki, ściśle związane z działalnością statutową. Osoby, które pragną się zapoznać z cyklicznymi sprawozdaniami odnośnie działalności Fundacji Agnieszka, zapraszamy na stronę www.sprawozdaniaopp.niw.gov.pl. Po wpisaniu naszego numeru KRS wyświetla się szczegółowy wykaz całej gromadzonej dokumentacji.

Czym jest akcja „1 procent podatku”?

1 % podatku to akcja ukierunkowana na większą decyzyjność podatnika, który może wskazać cel wykorzystania niewielkiej części środków z tytułu podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Możliwość transferu pieniężnego na 1 procent podatku nic nie kosztuje samego podatnika. Podatek i tak zostałby zapłacony, jednak wszystkie środki trafiłyby wówczas do ogólnej puli pieniężnej i zostały rozdysponowane zgodnie z modelem finansowania celów publicznych. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i wspierać organizacje pożytku publicznego, które wykazują się największą skutecznością w codziennej pracy na rzecz osób potrzebujących. Akcja 1 procenta podatku występuje w podobnej formie w wielu państwach Unii Europejskiej. W Polsce instytucja 1% od podatku została ustanowiona w 2004 roku, wraz z ustawą o OPP.

Fundacja Agnieszka od samego początku pozostaje podmiotem uprawnionym do otrzymywania wsparcia z tytułu 1 procenta podatku. Naszą działalność prowadziliśmy dużo wcześniej, mogąc się wykazać nieustannym rozwojem i rozbudową ośrodka do animaloterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

1% podatku na chore dzieci dla Fundacji Agnieszka

1 % podatku to szansa na lepsze życie dla naszych podopiecznych i ich rodzin.

Czytaj więcej

1 % podatku to również możliwość rozbudowy ośrodka, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszymi usługami. Chore dzieci będące pod opieką terapeutyczną Fundacji Agnieszka doświadczają znacznej poprawy swoich umiejętności motorycznych. Efektem pracy ze zwierzętami staje się także diametralna poprawa koncentracji, systematyczności, czy umiejętności radzenia sobie z emocjami. Animaloterapia stawia naszych uczniów przed wieloma wyzwaniami, które stymulują ich rozwój pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Jak przekazać 1 procent podatku?

Przekazując 1 procent podatku z listy organizacji należy wybrać odpowiedni numer KRS i wpisać go w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”.

Czytaj więcej

Korzystając z programu e-Pity.pl, można zaznaczyć opcję automatycznego wprowadzenia numeru Fundacji Agnieszka do zeznania podatkowego. Przekazanie 1 procenta zajmuje jedynie chwilę. 1 procent podatku zostanie przelany na nasze konto przez Urząd Skarbowy po pozytywnej weryfikacji wypełnionego zeznania.

1 procent podatku dla dzieci – dlaczego to takie ważne?

1 procent nic nie kosztuje osoby, która decyduje się go przekazać na rzecz naszej fundacji.

Czytaj więcej

Odprowadzenie 1 procenta następuje na mocy procedur Fiskusa. Jednak wsparcie jednym procentem ze strony wielu podatników pozwala nam otrzymać środki finansowe niezbędne do utrzymywania tempa rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi opisami poszczególnych zadań, jakie realizuje Fundacja Agnieszka. Mamy nadzieję na możliwość kontynuacji naszych działań pomocowych, które stają się bezcenne dla rodzin dzieci dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.

Przekaż 1% podatku na chore dzieci – Fundacja Agnieszka

Jako fundacja na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym, działamy już od ponad 19 lat.

Czytaj więcej

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez animaloterapię, która przynosi doskonałe rezultaty terapeutyczne. Przekazując 1% podatku dla dzieci, masz szansę realnego wsparcia naszej działalności, niosącej pomoc setkom najmłodszych. Nasza praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin umożliwia uzyskanie poprawy ich funkcjonowania w rozmaitych sferach życia. Kontakt ze zwierzętami wspomaga proces rozwoju funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Stymuluje rozwijanie interakcji między osobami w różnych grupach wiekowych, wzmacniając zarazem ogólną sprawność motoryczną. Wśród podmiotów posiadających numer KRS organizacje pożytku publicznego stanowią niezwykle istotny element rzeczywistości społecznej. Przekazując zaledwie 1 procent podatku dla dzieci, dajesz szansę dla ich rozwoju, który w przeciwnym razie byłby zahamowany niekorzystną sytuacją życiową.

Dlaczego 1% podatku dla dzieci tak wiele zmienia?

Wśród instytucji uprawnionych do otrzymania 1% podatku i wyposażonych w numer KRS organizacje pożytku publicznego wykazują się największymi potrzebami.

Czytaj więcej

Nasza działalność nie ma charakteru zarobkowego, gdyż wszystkie wpływające do nas fundusze przeznaczamy na bieżące utrzymanie i rozwój. Przekazanie 1% podatku na chore dzieci nic nie kosztuje, za to umożliwia transfer pieniędzy tam, gdzie występują największe potrzeby. 1% podatku dla dzieci na rzecz Fundacji Agnieszka, pomnożony przez znaczną liczbę osób, potrafi zmienić wszystko.

Dla lepszej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi stworzyliśmy Grodziskową Osadę Radości, która stanowi centrum hipoterapii, dogoterapii, a także rekreacyjnych jazd konnych. Prowadzimy również terapię zajęciową z udziałem osiołków i alpak. Nie jest tajemnicą, że utrzymanie ośrodka pociąga za sobą znaczne obciążenie finansowe. Nieustannie poszukujemy nowych źródeł finansowania. Widzimy, jak wiele da się zmienić w życiu dzieci niepełnosprawnych, jeśli spotkają się one z metodologicznym podejściem i należną im troską. Rozwój naszych uczniów widać gołym okiem, co staje się najlepszą motywacją do dalszego działania i podążania w tym samym kierunku. Zachęcamy do przekazania nam 1% podatku dla dzieci, abyśmy mogli kontynuować realizację założeń, które precyzyjnie określiliśmy w statucie fundacji.

Metodologia działania Fundacji Agnieszka

KRS organizacje pożytku publicznego to termin ustanowiony w 2004 roku na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

Możliwość otrzymania ze strony podatników 1% podatku dla dzieci wiąże nas obowiązkiem pełnej transparentności finansowej i możliwości wglądu w poczynione wydatki przez darczyńców. Nasze sprawozdania odnośnie do świadczonej pracy na rzecz dzieci oraz sposobu zarządzania finansami publikowane są w corocznym raporcie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od momentu zakupu działki w środku sosnowego lasu na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, otoczenie maleńkiej wsi Grodziska przeszło daleko idące zmiany na rzecz stworzenia pełnej infrastruktury do animaloterapii.

Pierwszym terapeutą zwierzęcym stał się konik huculski Wermut, odznaczający się niezwykłą delikatnością i cierpliwością podczas pracy z dziećmi. Służy im dzielnie po dziś dzień, dając radość, uśmiech i nowe możliwości dla każdego ze swoich podopiecznych. 1% podatku dla dzieci przeznaczamy na rozwój naszej bazy koników huculskich i innych zwierząt. Dla KRS organizacji pożytku publicznej niezwykle istotne jest materialne wsparcie zewnętrzne. Nawet tak mała suma 1 procenta podatku dla dzieci, zupełnie nieodczuwalna dla osoby wpisującej nasz numer w zeznaniu podatkowym, dla nas stanowi nadzwyczaj istotne wsparcie. Niech ten 1 procent podatku dla dzieci wyraża naszą solidarność z osobami, które nie miały łatwego startu w życiu. Dzieci niepełnosprawne i ich rodziny borykają się z bardzo wieloma problemami, które często trudno sobie wyobrazić. Akcja 1 procenta podatku dla dzieci umożliwia KRS organizacjom pożytku publicznego dalsze funkcjonowanie bez zakłóceń i skoncentrowanie się na podstawowym aspekcie działalności.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Agnieszka?

Wpisując w deklaracji podatkowej nasz KRS organizacja pożytku publicznego Fundacja Agnieszka otrzyma wartość jednego procenta należnego podatku.

Czytaj więcej

1 procent podatku dla dzieci mogą przekazać osoby fizyczne dokonujące rozliczenia w Polsce. Do przekazania 1% podatku dla chorych dzieci uprawnieni są m.in. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), jak również podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Zachęcamy do wsparcia naszej działalności i przekazania 1% podatku na chore dzieci również emerytów, którzy składają deklarację na formularz PIT-37. Do skutecznego przekazania 1% podatku dla chorych dzieci wystarczy wskazanie naszego KRS w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, a następnie wyliczenie 1% należnego podatku i wprowadzenie tej wartości w formularzu. 1% podatku dla chorych dzieci zmienia bardzo wiele, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o uwzględnienie Fundacji Agnieszka podczas rocznego rozliczenia z Fiskusem.

Fundacje dla dzieci – dlaczego warto nas wspierać?

Fundacje dla dzieci to organizacje pożytku publicznego, które świadczą pomoc dla najmłodszych w różnym zakresie.

Czytaj więcej

Celem Fundacji Agnieszka staje się prowadzenie animaloterapii dla dzieci niepełnosprawnych borykających się z upośledzeniem umysłowym takim jak zespół Downa, porażenie mózgowe, autyzm czy wiele innych. Kontakt ze zwierzętami wykazuje udowodnione działanie terapeutyczne. Wspomaga funkcje poznawcze, rozwija motorykę, a także daje radość i szczęście naszym podopiecznym. Prowadzimy kompleksowe wsparcie dla dzieci i ich rodzin. Dzięki zajęciom udostępnianym przez specjalistów, dajemy możliwość lepszego rozwoju dzieciom niepełnosprawnym i włączania ich do aktywności w społeczeństwie. Prowadząc fundacje dla dzieci, koncentrujemy się na stwarzaniu atmosfery komfortu i bezpieczeństwa, otaczając każde dziecko należną mu troską.

Metodyka finansowania naszej fundacji dla dzieci opiera się na wsparciu zewnętrznym od niezależnych darczyńców. Przekaż 1% podatku na rzecz najbardziej potrzebujących. Status organizacji pożytku publicznego daje gwarancję transparentności finansowej. Każdy darczyńca ma dostęp do informacji, dla kogo 1% podatku jest przeznaczany i jakie wydatki ponosimy dla utrzymania działalności i jej rozwoju. Fundacje dla dzieci to podmiot, dla kogo 1% podatku może zadecydować o poprawie jakości życia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Warto wspierać tak wspaniały cel, mając na uwadze ogrom potrzeb i wyzwań, z jakimi dzieci borykają się na co dzień.

Jak przekazać 1% podatku?

Pozostając włączeni do akcji „przekaż 1% podatku”, mamy możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z terenu całego kraju.

Czytaj więcej

Osoby, które zastanawiają się jak przekazać 1% podatku, mają przed sobą dość łatwe zadanie. W ramach akcji „przekaż 1% podatku” można wesprzeć dowolną organizację pożytku publicznego z listy tworzonej przez KRS. Przekaż 1 procent rocznego zobowiązania podatkowego, a Twoja organizacja otrzyma wartość jednego procenta podatku w danym okresie rozliczeniowym. Jak przekazać 1% podatku? Cała procedura okazuje się łatwym i przystępnym procesem. Wystarczy wpisać numer KRS danej organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym. Do projektu umożliwiającego przekazanie 1% podatku włączone są osoby fizyczne rozliczające się w Polsce. Są to m.in. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wykaz organizacji, dla jakich 1% podatku może stanowić dodatkowe źródło finansowania, znajduje się w programie do rozliczeń PIT lub na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Wiedza, jak przekazać 1% podatku, nie wymaga skomplikowanych obliczeń czy konieczności wypełniania wielu stron formularzy. Wystarczy podanie numeru KRS dla wybranej OPP, a następnie wpisanie wartości 1% liczonej od całkowitej kwoty zobowiązania podatkowego, widniejącej na formularzu PIT. Przekaż 1 procent podatku dla Fundacji Agnieszka, podając nasz KRS o numerze 00001515111.

Najlepszą pomocą w wypełnieniu formularza PIT stanowi program e-Pity.pl za rok 2020. Program umożliwia automatyczne dodanie Fundacji Agnieszka do bazy danych, która w dalszej kolejności wprowadzi numer KRS, podając fundację jako wybraną OPP do przesłania 1% kwoty podatku.

Dla kogo 1% podatku – cel finansowania

Wiemy już, jak przekazanie 1% podatku wpływa na funkcjonowanie naszej fundacji.

Czytaj więcej

Zachęcamy do wsparcia Fundacji Agnieszka w ramach akcji 1%, dla której cel działania obejmuje grupę społeczną o małej sile przebicia, a tym samym często zapominaną w projektach pomocowych.

Dzieci niepełnosprawne zmagające się z upośledzeniem umysłowym wymagają intensywnej i długotrwałej terapii, której efekty widać po wielu latach systematycznego wysiłku. Koszty prowadzenia terapii przekraczają nieraz możliwości finansowe rodzin tych dzieci. Fundacja Agnieszka prowadzi akcję „przekaż 1 procent” w celu promowania swojej misji i finansowania bieżących celów.

Od 2004 roku nieustannie rozwijamy ośrodek terapeutyczny na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, który nazwaliśmy Grodziskową Osadą Radości. Pierwszym mieszkańcem nowo otwartej placówki został konik huculski o imieniu Wermut. Jego niezwykły spokój, przyjazny charakter i nadzwyczajna cierpliwość idealnie wpisują się w potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Wermut mieszka u nas do dzisiaj, służąc pomocą swoim najmłodszym podopiecznym. Od początku naszej działalności nieustannie się rozwijamy, poszerzając bazę zwierząt do animaloterapii. Przekaż 1 procent podatku, a będzie to dla nas ogromne wsparcie dla utrzymania w dobrej kondycji naszej trzody osiołków, koników huculskich, alpak, kóz czy psów. Każde z tych zwierząt oferuje dzieciom niepełnosprawnym niezwykłą przygodę, połączoną ze świetnym treningiem ich motoryki i funkcji poznawczych. Przekazując 1 procent, dajemy możliwość realizowania celów terapeutycznych rodzinom dzieci z upośledzeniem umysłowym, dla których każda forma zaangażowania okazuje się bezcennym wsparciem. Przekaż 1% podatku, dołączając do grona osób wspierających naszą placówkę.

Serwis fundacjaagnieszka.pl korzysta z plików cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Copyright by 2021 - FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „AGNIESZKA”