Jak w 2019 roku przekazać swój 1% naszej fundacji ?

Przekaż 1 procent

Podpowiadamy:
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe
PIT ( PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 )
które przekazujesz co roku do Urzędu Skarbowego

w rubryce

"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP"


w polu "Numer KRS"
wpisz numer KRS pod jakim nasza fundacja widnieje w Krajowym Rejetrze Sądowym

czyli: 0000151511

w polu "Wnioskowana kwota"

wpisz kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,
zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

I to wszystko.

Wystarczy jeszcze wypełnioną deklarację PIT złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym
lub wysłać PIT jako e-deklarację. Resztą formalności zajmie się już US.

Zachęcamy także do skorzystania z bezpłatnego programu e-PIT-y 2019/2020
który w sposób domyślny uzupełnia odpowiednie rubryki zeznania podatkowego
a to pomoże Ci bezstresowo wypełnić PIT roczny za rok 2019
Pobierz programUruchom program on-line      Pobierz program

Pobierz program

Materiał promocyjny został współfinansowany
ze środków finansowych pochodzących z
1% podatku dochodowego od osób fizycznychPrzekaż 1 procent
Pobierz program
Program e-pity by e-file

Materiał promocyjny został współfinansowany
ze środków finansowych pochodzących z
1% podatku dochodowego od osób fizycznychWplac Darowizne
Zostań Sponsorem